YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

4 yaş ve üzeri herkes için. Katılım formunu doldurarak kursumuza başvurabilir ve ya randevu alarak bilgi alabilirsiniz.


NEDEN DRAMA ? • Problemlere duyarlı olmayı sağlar.
 • Fikir akıcılığı sağlar.
 • Serbest düşünme becerisi kazandırır.
 • Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlar.
 • Orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimlerini sağlar.
 • Etkili zihinsel süreçlere sahip olmayı sağlar.
 • Durumları belirleme kapasitesini ve dikkati artırır, yoğunlaşmayı sağlar.
 • Deneyimlere açık olmayı sağlar.
 • Hayal gücünü kullanmayı ve doğaçlamalarla anında eğitim sağlar.
 • Bazı çocukların bastırdığı rahatsız edici duyguların yaratıcı drama veya oyun sırasında ortaya çıkmasına yardım eder.
 • Öğretmenin sosyal ve öğrenme problemlerini teşhis etmesine yardımcıdır.
 • Programın her alanında her konunun öğretiminde kullanılır.
 • Hem görsel hem de sunuşsal sanatlar için kullanılabilir.
 • Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirmeye yardımcıdır. İletişim becerilerine olumlu bir katkı sağlar.
 • Kendine güven duyma, destekleme, karar verme becerisi kazandırır.
 • Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanır.
 • Beden dilini kullanmayı sağlar.
 • Duygularının farkına varma ve duygularını ifade etmeyi sağlar.
 • Çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu ilişkilerine olumlu katkılar sağlar.
 • Çocuğun değerlendirme yapma becerisini geliştirir.
 • Yaratıcı drama, bireyin bilinçlenmesi, toplumsal bir varlık olabilmesi konusunda geliştirici özelliğe sahiptir.
 • Yaratıcı drama, eğitimde sınıf ortamında soyut ders konularının somut hâle getirilerek kavranmasını sağlar.
 • Öğrencilere öğrenmeyi -kalıcı olabilmesi için- ilgi çekici hâle getirir.
 • Dil gelişiminde; konuşurken kendine güven duymanın gelişmesi, kelime hazinesinin artması, fikirlerin ifade edilmesi, insanlarla ilişki kurma becerisinin kazanılması, farklı durumlarda farklı dilin kullanılması, tanımlama, tartışma ve değerlendirme becerisinin gelişmesi.

 • Dramanın Önemi  İnsan kişiliğinin temelinin 0-6 yaş döneminde belirlendiği, daha sonraki yıllarda bu gelişimin devam ettiği bilimsel olarak kabul edilmiş bir gerçektir.

  Drama, aynı zamanda bir sanat formu olarak verdiği haz ve doyum açısından da çok önemlidir.

  Yaratıcı drama; öğrenme yönüyle zihinsel, sosyal ve psikomotor yeteneklerle bütünleşmesi açısından da büyük önem taşır.

  Her öğrenme sürecinde bulunan pek çok beceri yaratıcı dramaya katılım yoluyla elde edilir. Yaratıcı dramada etkinlikler ve katılımcıların kazandırdığı değerlerle birlikte düşünüp hareket edilir.

  Bu yönüyle de drama, kişilerin duygu ve düşüncelerine değer verir. Yaratıcı drama zihinsel becerilerin ve kişilik özelliklerinin geliştirilmesinde temel eğitim modeli olması yönüyle de önemlidir.

  Dramanın en önemli yanlarından biri, bireyde hareket, duyu, dil, düşünce, iletişim ve duygunun sentezlenmesini sağlamasıdır. Bireyde empati kültürü oluşturmayı amaçlar.

  Dramada gerçekleştirilen pek çok yaratıcı süreç vardır. Bu süreçler sonunda birey kendisinde saklı yetenekleri keşfeder, en verimli olduğu alanı seçer ve o alanda düşünen, zevkle çalışan, üreten, mutlu ve dengeli, kendine ve topluma yararlı, öz güveni gelişmiş, doğru ve sağlıklı kararlar alabilen, başkalarıyla birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, demokratik çağdaş insan hâline gelir.

Katılım Formu

Randevu alarak her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında kayıt yaptırabilirsiniz veya Aşağıdaki formu doldurarak ön kayıt yaptırabilirsiniz.

GÖNDER